Voor het Congres Basis GGZ 2021 wordt accreditatie aangevraagd voor:

  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • NIP Eerstelijnspsychologie
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie

Meer informatie over accreditatie volgt.


 

Voor het Congres Basis GGZ 2020 is accreditatie goedgekeurd bij onderstaande verenigingen. 
 
  • Verpleegkundig Specialisten Register: 5 accreditatiepunten
  • NIP Eerstelijnspsychologie - Eerstelijnspsycholoog Herregistratie: 5 accreditatiepunten
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 6 accreditatiepunten
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie: 6 accreditatiepunten

 

aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen