Voor het Congres Basis GGZ 2020 is accreditatie aangevraagd bij onderstaande verenigingen. Nader informatie over toekenning en het aantal punten volgt.

 

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • NIP Eerstelijnspsychologie - Eerstelijnspsycholoog Herregistratie 
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie

 

Voorgaande edities van het Congres Basis GGZ ontvingen accreditatie van / voor bovengenoemde organisaties en registers (4 tot 7 punten). Naar verwachting volgt dit najaar uitsluitsel over accreditatie van het congres in 2020.

 

 

registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier